Nga Kor Ming Tipu Rakyat Mengenai Hutang Luar Negara

Bagi mereka yang masih ditipu oleh Pakatan Rakyat (terutama Nga Kor Ming) tentang hutang luar negara kerajaan yang telah meningkat 3 kali ganda, anda patut baca ini.

Kita mungkin telah melihat tajuk berita yang mengatakan bahawa hutang luar negara Malaysia telah meningkat 3 kali ganda kepada RM740 bilion pada 2014.

Walau bagaimanapun, Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Tun Razak telah menjelaskan bahawa peningkatan mendadak dalam hutang luar negara adalah disebabkan oleh “takrif baru” bagi hutang luar negara pada tahun 2014.

Menurut The Malaysian Insider, hutang luar negera Malaysia meningkat lebih daripada tiga kali ganda dalam masa kurang daripada satu tahun, daripada RM196 bilion pada akhir tahun 2013 kepada RM740.7 bilion pada suku ketiga tahun lepas. Walau bagaimanapun, kenaikan secara tiba-tiba disebabkan oleh “Definisi Baru” bagi hutang luar negara pada 2014. BNM juga telah menerbitkan satu senarai apa perkara tambahan dimasukkan di dalam “takrif baru”.

1) DEFINISI HUTANG LUAR NEGARA

Hutang luar negara merujuk kepada apa-apa hutang, yang dilaksanakan oleh negara dari sumber asing. Ini adalah hutang yang dilaksanakan dalam bukan mata wang RM dan termasuk hutang yang dipinjam dari:

a) bank perdagangan asing
b) kerajaan asing
c) institusi kewangan antarabangsa seperti Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)

Adalah penting untuk diingatkan bahawa hutang yang dilaksanakan oleh negara tidak hanya terhad kepada hutang yang diambil oleh kerajaan. Sebaliknya, ia adalah gabungan hutang yang dilaksanakan oleh semua penduduk dari kedua-dua orang awam dan juga sektor swasta.

Ia juga penting untuk ingat kaveat ini:

‘Residence’ tidak ditentukan oleh kewarganegaraan, tetapi di mana ibu pejabat pusat penghutang yang berkepentingan ekonomi.

Oleh itu, mana-mana pinjaman yang dibuat oleh orang asing, misalnya USD dari Kepulauan Cayman yang kemudiannya dilaburkan di Malaysia, perlu diambil kira.

Jadi sekarang kita tahu bahawa hutang luar negara bermakna semua hutang bukan dalam Ringgit yang dilaksanakan oleh semua orang termasuk:

a) Kerajaan Persekutuan
b) Sektor Swasta dan Awam
c) Syarikat-syarikat besar
d) Pelabur
e) Orang kaya
f) Anda dan saya

2) KEMBALI KEPADA PERSOALAN RM740 BILION – MENGAPA IA MENINGKAT 3 KALI GANDA?

Ini adalah kerana definisi yang baru pelaporan hutang standard antarabangsa bermula tahun lepas.

Sebelum ini ia mengambil kira hanya:

a) Hutang kerajaan bukan dalam RM
b) Hutang swasta bukan dalam RM

Tetapi kini, ia juga termasuk:

a) Peminjaman luar pesisir
b) Hutang perusahaan awam dan sektor swasta bukan dalam RM
c) Hutang dijamin kerajaan bukan dalam RM
d) Pemegangan sekuriti hutang dalam Ringgit oleh bukan pemastautin

Dalam erti kata lain, pendakap takrif hutang telah diperluas dan dibesarkan.

3) ADAKAH KITA PERLU RISAU DENGAN HUTANG LUAR NEGARA KITA?

Menurut Bank Negara Malaysia:
“The higher redefined external debt reflects the high level of non-resident holdings of ringgit-denominated debt securities, accounting for about two-thirds of the increase in the external debt following the redefinition. This is the outcome of the greater depth, openness and attractiveness of Malaysia’s financial markets.”

Jadi, kerana kita kini tahu bahawa hutang luar negara adalah jumlah hutang terkumpul yang dilaksanakan oleh semua rakyat Malaysia dan bahawa kenaikan secara tiba-tiba pada tahun lepas ini adalah disebabkan oleh yang definisi baru yang lebih luas terhadap hutang luar negara, berapa banyak yang kerajaan kita pinjam di luar negara sebenarnya?

Menurut Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Abdul Razak dalam New Straits Times:
“The federal government’s external debt at end-December 2014 stood at RM582.8 billion (or 54.5 per cent of GDP), of which RM566.1 billion (97.1 per cent) was domestic debt while the remaining RM16.8 billion (2.9 per cent) was in offshore loans, said Datuk Seri Najib Razak.”

Sumber:
http://www.nst.com.my/node/76073
http://www.bnm.gov.my/files/publication/qb/2014/Q1_en.pdf
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/03/11/malaysias-external-debt-triples-to-rm740-billion/

Ditulis oleh : http://greatermalaysia.com/2015/03/12/explaining-malaysias-ballooned-external-debt/