Membongkar Penipuan blogger Jebat Must Die oleh Lim Sian See

Membongkar Penipuan blogger Jebat Must Die oleh Lim Sian See

Saya akan menjawab tulisan blog Jebat Must Die: https://jebatmustdie.wordpress.com/2015/06/05/1mdb-even-its-experts-do-not-know-how-to-answer/

JMD nampaknya mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit mengenai kewangan atau perniagaan dan nampaknya cuba mengelirukan orang ramai dengan tuduhan-tuduhan palsu.

Dalam tulisan di blognya, beliau berkata “Lebih ramai orang bertanyakan soalan-soalan baru seperti yang berikut selepas 1MDB mendedahkan ke mana perginya wang RM42 bilion (yang tidak lagi dipanggil lesap) dengan menggunakan 2 diagram:a) Kenapa ada lebihan tunai berjumlah RM900 juta dalam liabiliti? Bukankah tunai patut di dalam aset?

LSS: Kerana ia TIDAK disenaraikan sebagai liabiliti. Ia menunjukkan KE MANA wang itu pergi (atau penggunaan dana). Diagram itu bukan penyata kira-kira. Untuk itu, sila lihat Penyata Kewangan yang sudah diaudit. Apa yang dinyatakan oleh 1MDB adalah, setakat Mac 2014 apabila orang ramai mengatakan RM42 bilion telah hilang, sebahagian dari wang ini adalah di dalam bentuk pegangan tunai. Ia tidak pernah dinyatakan sebagai liabiliti.

 b) Kenapa mesti 1MDB memohon suntikan dana berjumlah USD1 bilion dari IPIC/Aabar pada minggu lepas apabila mereka hanya perlu mengeluarkan RM4.2 bilion deposit dari Aabar untuk membayar bank?

LSS: Kerana >
1) Ia bukanlah suntikan tunai (malah bukan pinjaman). Seperti yang dinyatakan 1MDB, itu adalah bayaran permulaan pertukaran hutang-aset.

2) Kerana wang di dalam Aabar itu bukan disimpan dalam bentuk akaun semasa di mana anda tidak boleh mengeluarkan ia begitu sahaja kerana wang tersebut mungkin telah dilabur di dalam instrumen dan aset yang berbeza tempoh matang.

Pembayaran permulaan USD1 bilion ini adalah dengan tujuan pertukaran aset yang dipegang oleh Aabar. Secara asasnya, kesannya sama sahaja. Berbanding jika anda mencairkan aset tersebut dengan saya, saya akan simpan aset tersebut tetapi saya akan bayar tunai untuk memilikinya. Jika aset tersebut (termasuk unit) tidak mempunyai apa-apa nilai, tiada orang yang akan membelinya.

Kita berurusan dengan dana asing negara luar. Bukan bank.c) Kenapa masih ada hutang diwarisi RM6 bilion? Kenapa ia masih lagi tidak dibayar pada tahun 2014? Adakah ini hutang dari zaman TIA pada tahun 2009?

LSS: Apabila anda menilai sebuah syarikat, anda menilai ia berdasarkan aliran tunainya pada masa hadapan dan keuntungannya, bukan pada banyak mana hutang dan aset yang dimilikinya. Anda membeli sebuah perniagaan dengan rekod yang terbukti, bersama-sama dengan perjanjian konsesi dan bukannya aset semata-mata!

Contoh mudah, sebuah IPP mempunyai pendapatan berjumlah RM2 bilion setahun tetapi mempunyai hutang berjumlah RM6 bilion yang digunakan untuk membina loji pada harga R 6 bilion (maka ianya aset yang bernilai RM6 bilion)

Setelah membayar faedah hutang bayaran balik pinjaman berjumlah RM400 juta setahun, IPP tersebut akan memperolehi keuntungan RM500 juta setahun.

Mari kita anggap nisbah harga kepada pendapatan adalah 10 digunakan untuk mengira harga pengambilalihan aset ini: 10 x RM500 juta = RM5 bilion.

Jadi, 1MDB membeli syarikat pada harga RM5 bilion dan mengambilalih aset bernilai RM6 bilion, dan menanggung hutang projek berjumlah RM6 bilion.

Secara asasnya, 1MDB membayar RM11 bilion (RM5 bilion tunai dan hutang RM6 bilion) untuk sebuah syarikat yang mempunyai aset bernilai RM6 bilion dan hutang berjumlah RM6 bilion, tetapi memperolehi keuntungan RM500 juta setiap tahun walaupun setelah faedah dan hutang dibayar.

Maka, RM6 bilion hutang tertinggal tidak semestinya perlu dibayar terus oleh 1MDB kerana hutang ini ditanggung oleh aliran tunai dan keuntungan syarikat yang dibeli tersebut.

Jika 1MDB menjual syarikat itu kepada pihak lain, mereka akan memperolehi RM5 bilion tetapi sejumlah RM6 bilion kemudian ditanggung oleh pembeli – maka kesan bersih pada pada penyata imbangan 1MDB juga RM11 bilion.

 Nota: ‘Jebat Must Die’ perlu tukar nama kepada ‘Jebat Must Go To Business School’

Oleh Lim Sian See,
https://www.facebook.com/lim.siansee/posts/1678253412393446