1MDB Bidas Laporan Wall Street Journal Berhubung ‘Kehilangan USD 1 Bilion’ Yang Tidak Benar, Tiada Bukti Kukuh, Disensasikan & Berniat Jahat

Kami merujuk kepada satu lagi artikel yang bersumber lemah dan bertujuan sensasi oleh Wall Street Journal hari ini berkaitan dengan jumlah “hampir US$1.0 bilion” bayaran yang dibuat oleh 1MDB untuk penamatan opsyen tertentu. Memandangkan keseriusan dakwaan itu tidak terbukti, sindiran berniat jahat yang dibuat dan kesan ke atas pelan rasionalisasi 1MDB, kita jangkakan sekurang-kurangnya bahawa Wall Street Journal akan mempunyai tertib dan keberanian untuk menamakan sumbernya dan / atau menyediakan bukti. Ketidakupayaan untuk menyokong dengan bukti jelas menunjukkan sifat cetek dakwaan dan menimbulkan keraguan serius tentang sama ada atau tidak para editor Wall Street Journal percaya dengan cerita yang lemah itu, ditulis oleh para wartawannya.

Kami mengulangi bahawa 1MDB tidak boleh bercakap bagi pihak Aabar atau IPIC dan kita juga tidak boleh mengulas mengenai urusan perakaunan pihak ketiga. Apa yang kita boleh mengesahkan bahawa nota-nota kepada 1MDB 31.03.2014 penyata kewangan diaudit yang jelas menggambarkan sumber pembiayaan dan tujuan bayaran bagi penamatan opsyen, yang untuk mengelakkan keraguan, distrukturkan sebagai deposit penentuan yang belum selesai jumlah penyelesaian (iaitu ia kini merupakan aset kewangan yang dipunyai oleh, dan belum lagi perbelanjaan kepada, 1MDB).

1MDB boleh mengesahkan bahawa selaras dengan pembayaran yang dibuat oleh 1MDB, opsyen itu telah ditamatkan. Malah, 1MDB dan subsidiari relevan telah dibebaskan dan dilepaskan daripada semua perjanjian, opsyen, kovenan, syarat dan ketetapan di pihak mereka di bawah opsyen dan sebarang hak mana-mana pihak lain ke atas opsyen dilepaskan dan ditamatkan.

Kami seterusnya mendapati beberapa kenyataan yang secara terang-terangan salah yang dibuat oleh Wall Street Journal seperti diterangkan selanjutnya di bawah:

1) “The fund (i.e. 1MDB)..is at the center of a corruption scandal..”

Ini adalah pembohongan belaka. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah secara terbuka menyatakan pada 3 Ogos 2015 yang tidak ada dana dari 1MDB telah dipindahkan ke akaun bank Perdana Menteri.

2) “..almost $700 million entered the prime minister’s private accounts through entities linked to 1MDB..”

Penggunaan istilah “entiti dikaitkan dengan 1MDB” jelas sangat mengelirukan dan memang berniat jahat. Apa yang dipanggil “entiti” yang “dikaitkan” sangat secara halus, atau sememang dirujuk, untuk 1MDB. Dalam kes bekas anak syarikat, SRC International, ia tidak dimiliki oleh 1MDB sejak 2012, iaitu lama sebelum mana-mana daripada pemindahan dana didakwa berlaku. Bagi Ihsan Perdana pula, ia adalah sebuah pembekal perkhidmatan untuk aktiviti tanggungjawab sosial korporat, di mana 1MDB merupakan salah satu daripada beberapa pelanggannya.

3) “..the Swiss attorney general’s office opened criminal proceedings against two unidentified executives of 1MDB..”

Kami mengesahkan bahawa tiada eksekutif atau ahli lembaga 1MDB yang dilibatkan dengan prosiding jenayah oleh pejabat peguam negara Switzerland itu. Kami juga mengesahkan bahawa tiada akaun bank 1MDB telah dibekukan oleh sama ada pihak berkuasa Switzerland atau Singapura. Kami, bagaimanapun, menegaskan kesediaan dan kesanggupan kita untuk membantu dalam siasatan yang dijalankan oleh mana-mana agensi kerajaan asing, tertakluk kepada nasihat daripada pihak berkuasa Malaysia yang berkaitan dan pematuhan kepada mana-mana protokol antarabangsa yang berkaitan yang mengawal perkara itu.

Kesilapan-kesilapan yang jelas dan fakta yang salah, seperti yang dinyatakan di atas, menimbulkan persoalan yang serius kepada kualiti kewartawanan yang diamalkan oleh Wall Street Journal.

Selanjutnya, terdapat rujukan kedua, yang biadap dan membabi buta, dalam beberapa minggu, terhadap Wall Street Journal yang mengulas “draf laporan oleh Ketua Audit Negara Malaysia”.

Peraturan Mesyuarat Parlimen Malaysia dengan jelas menyatakan bahawa “keterangan yang diambil sebelum sebarang Jawatankuasa Pilihan dan apa-apa dokumen yang dikemukakan kepada Jawatankuasa itu tidak boleh disiarkan oleh mana-mana ahli Jawatankuasa itu, atau oleh mana-mana orang lain, sebelum Jawatankuasa itu membentangkan laporannya kepada Dewan Rakyat”. Adalah jelas bahawa asing Wall Street Journal tidak menghormati undang-undang domestik negara Malaysia atau Parlimen Malaysia.

1MDB selanjutnya menekankan untuk menyebut tentang laporan akhbar baru-baru ini yang mengetengahkan dakwaan bahawa terdapat kemungkinan berlaku penjualan maklumat yang diperolehi dalam Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam (PAC). Jika ini benar, maka, dengan kesombongan tindakan Wall Street Journal, adalah jelas satu usaha sedang dibuat untuk menjejaskan siasatan PAC.

Sekali lagi, 1MDB menggesa pihak berkuasa yang berkaitan untuk menyiasat perkara ini dengan teliti dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengekalkan integriti dan perintah tetap Parlimen Malaysia.

Sumber: http://www.1mdb.com.my/press-release/1mdb-discredits-wrong-reporting-by-wsj