Malaysia Semakin Membangun Sebagai Negara Yang Bukan Bergantung Pada Hasil Minyak

Pada tahun 2009, pendapatan negara berkaitan petroleum adalah 41.3% daripada hasil Kerajaan kita.

Ini menurun kepada 30% pada tahun 2014 dan dijangka terus berkurangan kepada 19.7% pada tahun 2015.

Pada 2016, pendapatan berkaitan petroleum dijangka hanya 14.9% daripada jumlah hasil kerajaan, yang akan meningkat sedikit.

Ini bermakna bahawa negara kita tidak boleh lagi diklasifikasikan sebagai negara yang bergantung kepada minyak dan gas.

Penganalisis dan spekulator mata wang asing, sila ambil perhatian.

Oleh Lim Sian See,
https://www.facebook.com/lim.siansee/posts/1730940647124722