Bloomberg Kroni Najib?

Bloomberg melapor perkara baik tentang Najib dan menyatakan keyakinan mengenai Malaysia.

Bloomberg adalah kroni, agaknya.

 


Semakan bajet oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan memberikan beliau peluang untuk membina kejayaan awal dalam pengurusan krisis yang menyebabkan rally dalam bon kerajaan.

Hasil 10 tahun jatuh ke tahap paling rendah sejak Julai minggu ini kerana penghindaran risiko global meningkatkan permintaan terhadap keselamatan relatif sekuriti pendapatan tetap, dan pelabur luar negara menambah kepada pegangan bagi tiga bulan yang lalu. Ringgit telah jatuh 2 peratus tahun ini, stabil selepas kemerosotan 19 pada 2015.

“Daripada keluar pasaran bon, kita akan melihat menggunakan kelemahan ringgit untuk meningkatkan pegangan kami,” kata Anders Faergemann, pengurus dana kanan PineBridge untuk pendapatan tetap pasaran baru muncul di London mengawasi $77.6 bilion di peringkat global. “Setakat ini, pasaran bon Malaysia telah sangat berdaya tahan terhadap sentimen risiko global yang semakin buruk.”

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-21/malaysia-crisis-management-encourages-pinebridge-as-budget-looms