Wawancara The Edge Dengan 1MDB : Penggunaan Hutang Dalam Perniagaan Adalah Normal

PENGGUNAAN HUTANG ADALAH NORMAL.


THE EDGE: Mari kita lihat kembali, sebelum kita menyentuh mengenai penstrukturan semula. Dengan pandangan 20/20 yang lalu, adakah anda akan mengatakan bahawa 1MDB mengambil risiko terlalu banyak pada peringkat awal? Adakah ini model perniagaan yang betul?

ARUL KANDA: Bagi saya, penggunaan hutang tidak salah. Dalam hidup seharian kita, apabila anda membeli sebuah rumah, ia dibiayai oleh hutang. Apabila anda membeli sebuah kereta, hampir sama. Hutang mewujudkan disiplin tertentu yang anda perlu membayar balik hutang dan, oleh itu, menjalankan perniagaan anda dengan cara yang tertentu.

Penggunaan hutang di syarikat milik kerajaan juga membebaskan dana yang sepatutnya perlu disuntik sebagai ekuiti. Ia boleh digunakan untuk projek-projek pembangunan dan sebagainya.
Banyak syarikat menggunakan hutang. Bank adalah contoh yang baik, mereka adalah entiti yang sangat memanfaatkan hutang. Yang menjadi kebimbangan adalah di mana kematangan hutang dan aliran tunai syarikat itu tidak sepadan.

Walaupun dalam senario ini, banyak syarikat-syarikat pembangunan akan cenderung untuk membiayai semula hutang supaya anda tidak semestinya menjangkakan sehingga projek selesai.

Dan jika anda melihat 1MDB, itu apa yang berlaku. Jika anda melihat melalui penyata kewangan dari masa ke masa, hutang telah diambil, ia telah dibayar, hutang baru telah diambil lagi, kerana syarikat itu berkembang dan profil perniagaan yang meningkat.

Tetapi jelas anda perlu keyakinan untuk melakukan ini.

Dan keyakinan ini datang dalam pelbagai cara. Kerana, sebagai contoh, anda melakukan apa yang anda berkata anda akan lakukan. Mencapai pelan seperti yang dibayangkan. Ia mempunyai kaitan dengan persekitaran pasaran secara amnya. Ia ada kaitan dengan mencapai kriteria dan garis panduan tertentu. Apabila ini tidak berlaku, dan anda boleh berdebat tentang sebab-sebabnya, maka anda mempunyai masalah-masalah ini. Saya tidak cuba untuk memudahkan isu tersebut.

Sebaliknya, apa yang saya mahu katakan, model perniagaannya pada saya adalah baik. Apakah yang menyebabkan ketidakpadanan aliran tunai adalah ketidakupayaan untuk mencapai sasaran iaitu pelaksanaan IPO.

*Wawancara The Edge dengan Arul Kanda, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB.
http://www.theedgemarkets.com/my/article/it-mission-accomplished-arul-kanda-1mdb