HKL “Best Hospital Brand, Malaysia 2016”

Tahniah kepada Pengarah dan seluruh pasukan Hospital Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan Malaysia kerana dianugerahkan “Best Hospital Brand, Malaysia 2016” oleh Global Brands Magazine.

Anugerah Global Brand telah ditubuhkan dengan tujuan untuk menghormati kecemerlangan dalam prestasi dan menghargai syarikat di seluruh sektor. Anugerah itu memberi penghormatan kepada syarikat-syarikat yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baik dalam bidang Kewangan, Pendidikan, Hospitaliti, Gaya Hidup, Automobil dan Teknologi. Satu pasukan penyelidikan luar telah ditubuhkan untuk menilai calon-calon. Data dikumpulkan oleh pasukan daripada pelbagai sumber termasuk pembekal data pihak ketiga dan laporan tahunan.

Anugerah itu diberikan kepada mengiktiraf pemain utama yang berusaha mencapai kecemerlangan dan menyediakan platform untuk pengiktirafan. Anugerah ini juga bertujuan untuk mengenal pasti, mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan penyampaian perkhidmatan yang luar biasa dan memberi ganjaran kepada prestasi mereka dengan pengiktirafan global terunggul.

Oleh Datuk Seri Dr S.Subramaniam,
Menteri Kesihatan Malaysia.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=793375980806322&id=686628718147716w