Hampir 1/3 Pendapatan Negara Diguna Bayar Hutang Semasa Mahathir PM Berbanding 12% Kini

Hampir 1/3 Pendapatan Negara Diguna Bayar Hutang Semasa Mahathir PM Berbanding 12% Kini

Ini adalah jadual EPU untuk sejarah nisbah pembayaran balik hutang Kerajaan yang menjadi ukuran keupayaan kerajaan untuk membayar balik hutangnya.

Nisbah ini pada asasnya berapa banyak kerajaan membayar untuk pembayaran balik faedah dan prinsipal hutang mereka dibahagikan dengan jumlah hasil kerajaan bagi tahun tersebut.

Seperti yang dapat dilihat, secara sejarahnya kita tidak berada pada tahap yang tinggi berbanding dengan zaman Mahathir – terutama sekali pada 6 tahun pertama selepas berkuasa di mana beliau meningkatkan lebih dari dua kali ganda nisbah hutang negara berbanding KDNK dalam masa yang singkat, beberapa tahun sahaja.

Mahathir Bawa Pengaruh Mahathirisme Dalam Pembangkang

Pada tahun 1980an, hampir 1/3 daripada pendapatan tahunan kerajaan digunakan untuk membayar hutang setiap tahun – berbanding dengan 12% sekarang.

Sekiranya kita tidak muflis ketika nisbah bayaran balik hutang kita ialah 33% dan nisbah hutang kepada KDNK melebihi 100% maka bagaimana kita boleh muflis apabila nisbah bayaran balik hutang kita adalah 12% dan nisbah hutang kepada KDNK adalah 50.9% sekarang?

Hutang Kerajaan Persekutuan Bukan Di Paras Bahaya!

Nisbah bayaran balik hutang (bersama-sama dengan nisbah Hutang kepada KDNK) jauh lebih bermakna daripada hanya menunjukkan jumlah hutang mutlak itu sendiri kerana ia menunjukkan kemampuan kerajaan untuk membayar balik hutangnya.

Secara mudahnya, apabila anda seorang pelajar, anda tidak akan mampu untuk melayani dan membayar balik hutang RM10 ribu tetapi apabila anda mula bekerja dan gaji anda adalah RM5 ribu sebulan, anda juga boleh mengambil pinjaman perumahan RM100 ribu tanpa sebarang masalah.